Zozibini Tunzi Miss Universe 2019 เตรียม เยือนเมืองไทย

Zozibini Tunzi Miss Universe 2019 เตรียม เยือนเมืองไทย

Zozibini Tunzi สาวงามจากแอฟริกาใต้ผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2019 เตรียมเยือนเมืองไทย ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดที่ทำให้เหล่าสาวกนางงามทั้งไทยและต่างประเทศตื่นเต้นจนเนื้อเต้นกันเลยทีเดียว กับการประกาศอย่างไม่เป็นทางการที่มาเยือนประเทศไทยของเรา สำหรับการมาเยือนไทยในครั้งนี้ของ Zozibini Tunzi ถูกเปิดเผยผ่านทาง IG ของคุณ Fred Mouawad สปอน์เซอร์รายใหญ่ผู้ผลิตมงกุฎ Miss Universe 2019 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 63 ทำเอาแฟนนางงามอุตสาหกรรมขาอ่อนต่างจับจ้องกับการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ จากเนื้อหา IG ของคุณ Fred Mouawad ที่ได้มีการเข้าพบกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานั่นก็คือ คุณยุทธศักดิ์ สุภสรณ์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี โดยในเนื้อหาของการสนทนา…

Read More