รีวิว หนังสือชีวิตดีขึ้นทันตาแค่หยิบเรื่องมาคุยเล่นเพียง 30 วินาที หนังสือที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนภายใน 30 วินาที

เชื่อว่ารอบตัวของเราจะมีทั้งคนที่พูดเก่งและคนที่พูดไม่เก่งแต่ในเมื่อการใช้ชีวิตเมื่อมีคนพูดก็ต้องมีคนฟัง เมื่อมีคนฟังก็ต้องมีคนพูดบทสนทนาถึงจะถือว่าบทสนทนามีความสมบูรณ์ ซึ่งมีอีกหลายคนที่เป็นคนพูดไม่เก่งหรือไม่สามารถเป็นผู้เริ่มบทสนทนาที่คุยแล้วไม่ทำให้คู่สนทนาของคุณอดอัด แอดขอ รีวิว หนังสือชีวิตดีขึ้นทันตาแค่หยิบเรื่องมาคุยเล่นเพียง 30 วินาที หนังสือที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนภายใน 30 วินาที ขอแบ่งประเด็นการรีวิวเป็น 3 ประเด็น ให้เห็นภาพได้ง่าย และไม่เป็นการสปอยเนื้อหาของหนังสือมากจนเกินไป ประเด็นอย่างแรก ที่หนังสือชีวิตดีขึ้นทันตาแค่หยิบเรื่องมาคุยเล่นเพียง 30 วินาที คือ หลักการการคุยเล่น หนังสือเล่มนี้ได้รวมรวมเอาหลักการการคุยเล่นว่า ควรที่จะมีจุดเริ่มต้นยังไง ควรที่จะมีการทักทายคู่สนทนาแบบไหน และบทสนทนาควรจบแบบไหน ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการคุยเล่น 30 วินาที อาจจะทำให้เราได้มีโอกาสในหลาย ๆ เรื่อง เข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะ บางคนที่เป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่สามารถเป็นผู้เริ่มบทสนทนาได้ ซึ่งการพูดของเราแค่เพียง 1 ครั้ง ก็ทำให้สามารถดูออกว่าเราเป็นคนแบบไหน…

Read More