นิโครตินเพลงที่เป็นมากกว่าสิ่งเสฟติด รูปที่ 2

นิโครตินเพลงที่เป็นมากกว่าสิ่งเสฟติด